Alpoda healing

Hästen Elvis Detta är en healingform som är sammansatt och speciellt anpassad till bland annat djur. Alpoda healing är enkel, stark och djupgående i sin healande energi och den öppnar upp för djurens individuella behov. Djur är oftast mycket mottagliga för healing och brukar tycka om att få healingbehandlingar.

Fysiska och psykiska skador kan orsaka blockeringar i kroppen, men likaväl kan känslor manifestera sig i kroppen och skapa obalanser eller till och med fysiska problem.

Vid en behandling kan man hjälpa individen att aktivera den egna livsenergin, och genom healing kan man också stödja kroppens/själens strävan efter balans och harmoni. Alpoda healing skapar förutsättningar för kroppen att självläka genom att den återställer obalanser på alla plan i kroppen – fysiskt, mentalt, emotionellt och själsligt. Healingenergin går alltid dit där den behövs som bäst, även om den riktas mot något speciellt.

Vid arbete med healing scannas först kroppen igenom och behandlingen utformas efter det som behandlaren känner/hittar. Varje ny healingbehandling når djupare ner och lager för lager behandlas. Detta är anledningen till att det ofta behövs upprepade behandlingar.

Alpoda healing fungerar precis lika bra på distans då denna form av behandling inte kräver direkt fysisk kontakt.