Inspiration & Länkar


Referenser:

Schönström, S. 2004. Kinesisk Medicin: Traditionell läkekonst i modern tid. Natur & Kultur.
Preast, V., & Xie, H. 2007. Xie´s Veterinary Acupuncture. Blackwell Publishing.